Fresky v kostele Narození Panny Marie
u kláštera Minoritů v Krnově
Aktuálně Exkurze Restaurování maleb O projektu
Dědictví minoritských klášterů ve Slezsku
Fotogalerie 1 Fotogalerie 2 HistorieOdkazyKontakt

Partner projektu:
Klášter františkánů Glogówek (Polsko)
Operační program přeshraniční spolupráce Česká Republika Polská Republika 2007 2013

Objevujeme kulturní dědictví minoritských klášterů ve Slezsku

Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

CZ.3.22/2.2.00/09.01557

Název projektu: „Objevujeme kulturní dědictví minoritských klášterů ve Slezsku - produkt kulturního a církevního cestovního ruchu
Tytuł projektu: „Odkrywamydziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku - produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego“


Město Krnov a město Glogówek (40 km vzdálené) mají potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. V obou městech se nacházejí kláštery bratří františkánů (minoritů), které spolu pojí nejen společná řehole sv. Františka, ale také společná historie na území Slezska a administrace Řádu.

Oba kláštery již dnes částečně nabízí atraktivity cestovního ruchu - na české straně poutní místo Cvilín u Krnova (spravované krnovským klášterem) a na polské straně unikátní Loretánskou kapli, nacházející se v klášterním kostele.

Kláštery ale ukrývají další cenné společné kulturní dědictví. V kostele Narození Panny Marie v Krnově se nachází jedinečná rokoková fresková výzdoba od známého malíře Josefa Sterna a jeho žáka Františka Sebastiniho. V kostele sv. Františka v Glogówku jsou k vidění oltářní malby rovněž od Františka Sebastiniho.

Cenné fresky v Krnově jsou však ve špatném stavu - v době totality kostel sloužil jako neudržované skladiště, po roce 1989 byl kostel vrácen řádu, ale ničivé povodně v roce 1997 prohloubily devastaci památky. Také technický stav památky klášterního kostela v Glogówku si žádá rychlý restaurátorský zásah.

Oba partneři přicházejí s vizí, jak zpřístupnit historické a kulturní dědictví řádu minoritů širší veřejnosti, a pomoci tak rozšířit nabídku cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. Cílem projektu je nabídnout cestovním kancelářím a dalším aktérům v cestovním ruchu ucelený turistický produkt (produktový balíček), spojující místní atraktivity s návaznými službami.

Tento produkt naplňuje rychle rozvíjející se segment církevní a kulturní turistiky, navíc je unikátní společnou propagací atraktivit a služeb české a polské části Slezska.

Cílem neinvestičních akcí a přípravy společných propagačních materiálů je doplňková propagace těchto atraktivit, a zároveň navázání kontaktů mezi obyvateli příhraničního regionu.

Projekt v kostce

Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu (česká část) prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

- z prioritní osy 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu,
-- oblasti podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
 
Projekty tohoto operačního programu podporují rozvoj česko-polského pohraničí:
•          rozvíjejí partnerskou spolupráci mezi obyvateli a organizacemi v pohraničí
•          vyznačují se přeshraničním charakterem a dopady na přeshraniční region
•          obsahují společnou koncepci a soudržnost aktivit
•          jsou realizovány společně polským a českým partnerem (respektují zásadu Vedoucího partnera)
 
Partneři projektu- františkánské kláštery (minorité) v Krnově a v Głogówku

Rozpočet:
- Klášter minoritů v Krnově - 248 140 EUR (cca 5,955 mil. Kč), z toho EU 85 %, státní rozpočet 5 %
- Klášter bratří františkánů v Głogówku - 232 869 EUR, z toho EU 85 %
- Rozpočet celkem - 481 009 EUR, z toho dotace EU 85 % = 387 765,75 EUR
 
Časová osa:
3 / 2009 - Monitorovací výbor česko-polského programu stanovil datum předkládání projektů
11 / 2009 - termín pro odevzdání projektů
2 / 2010 - registrace projektu
4 / 2010 - Monitorovací výbor v Opole schválil tento projekt (1. místo)
8 / 2010 - podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Od 10/2010 - první aktivity projektu
 
Aktivity projektu - mix investičních a neinvestičních akcí

Neinvestiční akce:
-          semináře o historii a architektuře klášterů (Krnov 11/2010, Głogówek 10/2010)
-          seminář o restaurování kostela (Krnov 9/2011, Głogówek 5/2011)
-          koncerty klasické hudby (Krnov 5/2011, Głogówek 11/2010; 3,7/2011)
-          další akce: setkání mládeže, seminář o františkánské spiritualitě (Głogówek 6/2011, 10/2011)

Investiční aktivity:

Krnov
- restaurátorské práce - nástěnné a nástropní malby v podvěží a pod kůrem a restaurátorské práce na
rekonstrukci soklů v hlavní a dvou bočních lodí kostela - 11/2011-8/2012
- sanační opatření v kostele k uchování historických fresek (odvodnění vlhkých zdí, oplechování římsy apod.) - 1-8/2011

Głogówek
- Restaurování kaple sv. Anny, varhanního prospektu (skříně), kaple sv. Antonína, kamenné pamětní tabule rodu Oppersdorfů a antipendia s výjevem sv. Rodiny (16. stol.) - 1/2011 - 5/2012
 
Co nás ještě čeká:

- Pouť do Głogówka - 12/2011
- Adventní koncert v Krnově - 12/2011
- Společné zpracování propagační brožury a fotografické knihy o obou atraktivitách cestovního ruchu
- Závěrečné slavnostní akce v obou klášterních kostelích při ukončení projektu - 9/2012
 
Publicita:
www.fresky.cz
http://glogowek.franciszkanie.pl/projekty.html - klášter Głogówek

Kontaktní informace o vedoucím partnerovi projektu:

Název vedoucího partnera: Konvent minoritů v Krnově - http://krnov.minorite.cz/
Statutární zástupce: Josef Goryl - kvardián (představený) kláštera, krnov(z)minorite.cz
 
Polský partner projektu:

Název partnera: Klášter řádu menších bratří konventuálních (františkánů) v Głogówku (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konventualnych (Franciszkanów) w Głogówku) - http://glogowek.franciszkanie.pl/
Statutární zástupce: Krzysztof Hura - kvardián (představený) kláštera k.hura(z)ofmconv.opoka.org.pl
 
Neformální český partner projektu (není oficiálně veden v projektu, ale fakticky spoluorganizuje neinvestiční aktivity českého vedoucího partnera):
Flemmichova vila, občanské sdružení- http://www.flemmichovavila.estranky.cz/
Code by e-prostor.info