Fresky v kostele Narození Panny Marie
u kláštera Minoritů v Krnově
Aktuálně Exkurze Restaurování maleb O projektu
Dědictví minoritských klášterů ve Slezsku
Fotogalerie 1 Fotogalerie 2 HistorieOdkazyKontakt

Partner projektu:
Klášter františkánů Glogówek (Polsko)
Operační program přeshraniční spolupráce Česká Republika Polská Republika 2007 2013

Fotogalerie 2

Hlavní loď kostela - Andílci s korunou Hlavní loď kostela - Andílci s kostelem Hlavní loď kostela - Andílci s kostelem detail Hlavní loď kostela pravá strana - Rodinný život Svaté rodiny Hlavní loď kostela - Andílci s korunou detail Hlavní loď kostela - Andílci s notami a váza Fresky v hlavní lodi kostela - Nanebevzetí Panny Marie Hlavní loď kostela - Nanebevzetí Panny Marie Hlavní loď kostela  - Nanebevzetí Panny Marie detail Hlavní loď kostela - Nanebevzetí Panny Marie detail Hlavní loď kostela levá strana - Narození Páně Hlavní loď kostela levá strana - Narození Páně detail Fresky v hlavní lodi kostela - Navštívení Hlavní loď kostela  - Navštívení a obětování v chrámě - celkový pohled na klenbu Hlavní loď kostela  - Navštívení detail Fresky v hlavní lodi kostela - Obětování v chrámě Hlavní loď kostela  - Obětování v chrámě detail Hlavní loď kostela  levá strana - Eliášova modlitba Hlavní loď kostela pravá strana - Rodinný život Svaté rodiny Hlavní loď kostela pravá strana - Rodinný život Svaté rodiny detail Hlavní loď kostela pravá strana - Útěk do Egypta Hlavní loď kostela pravá strana - Útěk do Egypta detail Hlavní loď kostela levá strana - Zasnoubení Panny Marie Hlavní loď kostela levá strana - Zasnoubení Panny Marie detail Hlavní loď kostela levá strana - Žena sluncem oděná (zjevení) Hlavní loď kostela levá strana - Žena sluncem oděná (zjevení) detail Levá boční loď kostela - Jákob a Izaiáš - celkový pohled Fresky v levé boční lodi kostela - Jákob Levá boční loď kostela - Jákob detail Levá boční loď kostela - Jákob detail Levá boční loď kostela - Jákob detail Fresky v levé boční lodi kostela - Izaiáš Levá boční loď kostela -  Izaiáš Levá boční loď kostela -  Izaiáš detail Pravá boční loď kostela - Proměnění na hoře Tábor a Nanebevzetí Henocha - celkový pohled Pohled celkový z pravé boční lodě do hlavní lodě kostela Pohled celkový z levé boční lodě do hlavní lodě kostela Hlavní loď kostela - celkový pohled k oltáři Hlavní loď kostela - celkový pohled k oltáři Hlavní loď kostela - pohled na varhany Presbytář - Andílek s růží Presbytář - Anděl s křížem Presbytář - Anděl s křížem detail Presbytář - Andílci s lilií Presbytář - Andílek s lilií detail Presbytář - Andílek s růží a stuhou Presbytář - Andílek s růží a stuhou Fresky v presbytáři kostela - celkový pohled Presbytář - celkový pohled na klenbu - Presbytář - Fidelitas Presbytář - Fidelitas detail Presbytář - deatil hlavice pilastru Presbytář - evangelista Jan Presbytář - evangelista Jan detail Presbytář - evangelista Marek Presbytář - evangelista Marek detail Presbytář - Monogram Panny Marie Presbytář - Monogram Panny Marie detail Presbytář - evangelista Matouš detail Presbytář - Modestia Presbytář - Modestia detail Presbytář - rokaj detail Presbytář - Providentia Presbytář - Providentia detail Presbytář - Providentia detail Presbytář - rokaj s květy detail Presbytář - Sapientia Presbytář - Sapientia detail Presbytář - Sapientia detail Průčelí kostela Průčelí kostela a vstup do kláštera Průčelí kostela a vstup do kláštera Vstupní portál do kláštera Znak řádu menších bratří nad vstupem do kláštera Průčelí kostela Jižní pohled na kostel Jižní pohled na kostel Jižní pohled na kostel Jihovýchodní pohled na kostel Fresky v pravé boční lodi kostela - Nanebevzetí Henocha Pravá boční loď kostela - Nanebevzetí Henocha detail Fresky  v pravé boční lodi kostela - Proměnění Páně na hoře Tábor Pravá boční loď kostela - Proměnění Páně na hoře Tábor detail Hlavní loď kostela pod kůrem - Andílek s krokodýlem Hlavní loď kostela pod kůrem - Andílek na koni Hlavní loď kostela pod kůrem - Andílek se slonem Hlavní loď kostela pod kůrem - Andílek se slonem detail Hlavní loď kostela pod kůrem - Andílek s velbloudem Hlavní loď kostela - Andílci s měsícem Hlavní loď kostela - Andílci se sluncem Hlavní loď kostela - Andílci se sluncem detail Hlavní loď kostela - Andílci s kostelem Hlavní loď kostela pravá strana - Simeon Hlavní loď kostela pravá strana - Simeon detail Hlavní loď kostela pravá strana - Zvěstování Hlavní loď kostela pravá strana - Zvěstování detail
Code by e-prostor.info