Fresky v kostele Narození Panny Marie
u kláštera Minoritů v Krnově
Aktuálně Exkurze Restaurování maleb O projektu
Dědictví minoritských klášterů ve Slezsku
Fotogalerie 1 Fotogalerie 2 HistorieOdkazyKontakt

Partner projektu:
Klášter františkánů Glogówek (Polsko)
Operační program přeshraniční spolupráce Česká Republika Polská Republika 2007 2013

Restaurování nástěnných maleb Josefa Sterna

Romana Balcarová, Yvona Ďuranová, Peter Stirber (1998-2011)
Kateřina Kubátová, Jan Stöckl (1998-2002)Interiér kostela po ničivých povodních v roce 1997
Pohled na triumfální oblouk a klenbu hlavní lodi před zahájením restaurátorských prací, které ve východní části lodi probíhaly v letech 2001-2003Detaily poškození rokokové freskové výmalby na klenbě hlavní lodi.
Stav před restaurováním v razantním nasvícení.Detaily poškození fresky J. Sterna v zrcadla na klenbě presbytáře.
Stav před zahájením restaurování, snímky v rozptýleném světle.Detaily poškození fresky J. Sterna v zrcadla na klenbě presbytáře.
Stav před zahájením restaurování, snímky v mírně razantním nasvícení.
Pohled do kleneb kostela v závěru roku 1999 po dokončení restaurátorských prací v bočních lodích.
Práce v hlavní lodi pokračovaly od roku 2000 do poloviny roku 2004.


 

Výjev Proměnění na hoře Tábor na klenbě jižní lodi.
Stav před restaurováním v roce 1998 a po restaurování v roce 1999.


 

Pohled na západní část severní boční lodi v průběhu a po restaurování.


 

Severozápadní roh severní lodi před a po dokončení restaurátorských prací.
Pohled na zrestaurovanou západní část hlavní lodi kostela v době, kdy východní část ještě nebyla ošetřena.


 

Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním roku hlavní lodi.
Klenební kápě před a po opravě.


Code by e-prostor.info